Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, der vælges på den årlige generalforsamling. 

Skolens øverste beslutningsmyndighed er den årlige generalforsamling.

Konstitueret Skoleleder er Tine Winther Munch.

Certificeret tilsynsførende er Kirsten Kortbeck