Faktuelle oplysninger

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 5. september 2015: 150 elever
  • Samlet elevtal pr. 5. september 2016: 160 elever


 

 

Klassekvotient:

På Atheneskolen tilstræbes en klassekvotient på 22 elever.

 

Gennemsnitskarakterer:

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fKGS-KarakterGns&rs:Command=Render&InstNr=159040

 

 

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse:

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_3_mdr&rs%3aCommand=Render&InstNr=159040

 

Antal lærere:

  • 13 lærere