Politikker og regler

 

IT-Udstyr
At være elev på Atheneskolen nødvendiggørerat forældrne selv anskaffer sig IT-udstyr efter følgenderetningslinjer.

• Ugler og delfiner: Gerne en bærbar pc eller tablet, men ikke noget krav
• Fra 4. klasse:       Gerne en bærbar pc, men minimun
en tablet. Gerne med Officepakke, men ikke noget krav.
• Fra 6. klasse:       En bærbar pc, gerne med en Officepakke, men ikke noget krav.

 

Lektier
Hos Uglerne og Delfinerne lægger lærerne lektier ud og melder ud til forældre, at der er lektier. Dette sker på Intra.Individuelle lektier skrives i eleverne lektiebog. Alle Ugler og Delfiner skal derfor have en lektiebog, som kan købes i større supermarkeder og boghandlere.

I 4. - 9.klasse noteres alle FÆLLES lektier på Intra. Der udnævnes en elev fra hver klasse, som noterer lektierne på lektiebogen i Intra. Der udnævnes også en suppleant.

HUSK! Du er ALTID selv ansvarlig forfor dine lektier.

 

Fritagelse fra undervisning:
Vi henstiller, at ferier og andet fravær placeres i skolens ferier.
Hvis man fritager sit barn fra undervisningen, har man som forældre pligt til selv at sørge for den undervisning, som barnet har mistet ved sit fravær.
Skolen kan ikke påtage sig at give lektier eller andre opgaver ved ferier/fridage uden for den af skolen planlagte.
Ved planlagt fravær 1 dag orienteres klasselæreren. Ellers gives besked til skolens kontor [email protected].
 
Antimobbestrategi:
Mobning accepteres ikke på Atheneskolen. Vi har en såkaldt nultolerance.
 
Der bruges tid og energi i alle klasser på at tale om emnet. Det er vigtigt at definere mobning og drilleri, så børnene kan skelne mellem begreberne. På skolen har vi mange sensitive børn – også derfor er det vigtigt at skelne.
 
Vi tager ofte udgangspunkt i konkrete situationer, hvor der f.eks. er opstået en konflikt.
 
Allerede i indskolingen arbejder vi meget med styrkelse af børnenes relationer gennem samtaler, øvelser, legegrupper og et generelt fokus på, at det er alles ansvar, at der skabes et trygt og venligt miljø i klassen. Dette arbejde fortsætter selvfølgelig skolegangen ud under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.
 
På trods af nultolerancen kan mobning alligevel opstå. Når vi får kendskab til det, vil klassens lærere, klasselæreren og skolelederen i samarbejde vurdere, hvad der skal gøres.
 
Der kan tages skridt til alt fra samtale til en eksklusion – eventuelt ved tildeling af et ”klippekort”, hvorved den mobbende elev får mulighed for at rette op på sin adfærd.
 
Forslag til handlingsplan:
1) Orienterings- og undersøgelsesfasen:
Inden man går i gang med at stoppe mobning, er det vigtigt at orientere såvel skolens ledelse som forældre og børn om, hvad der skal ske de følgende uger. Ledelse og lærere/pædagoger udarbejder i fællesskab den skriftlige information til forældrene. Heri skal handleplanen stå trin for trin.
 
2) Omvæltningsfasen kan bestå af:
Læreren afholder:
Individuel samtale med den, der bliver mobbet.
Kort møde med den/dem, der mobber.
Kort møde med medløberne.
Klassemøde med alle børnene.
Eftermiddags/aften-møder med forældrene til den, der bliver mobbet, dernæst med forældrene til den/dem, der mobber.
 
3) Opfølgningsfasen kan bestå af:
Afholdelse af de faste ugentlige klassemøder
Jævnlige samtaler med den, der tidligere blev mobbet
Jævnlige samtaler med den/de, der tidligere mobbede
Jævnlige samtaler med medløberen/medløberne
Samtaler med disse børns forældre
 
Søborg den 7/9 2017
 
Legepladsregler
Generelt: Vis hensyn over for hinanden! Det skal være sjovt og hyggeligt på legepladsen for alle.
• Der må max. være tre børn ad gangen på gyngen. Husk at skiftes, så alle får en tur
• Ingen vilde lege på stativet
• Intet ophold i tårnet med mindre, man skal rutsje
• Ingen kravlen op ad rutsjebanen
I tilfælde af snevejr gælder desuden følgende:

• Du må ikke kaste med sne hverken på legepladsen eller basketbanen
• Vaskere er STRENGT forbudt
• Du må ikke kaste mod hovedet
• Du må ikke kaste med sne ved bilerne

Dukseregler
Når skoledagen er slut, skal alle elever rydde deres bord og sætte stolen på plads! Følgende skal udføres af duksene - man hjælpes ad, indtil alle opgaver er udført. Ingen dukse går før de andre.

• Hente mælk
• Tørre tavlen af med vand
• Tørre katederet af
• Feje gulvet (alt affald fra gulvet skal fjernes)
• Aflevere mælketasken
• Tage affaldsposen ned i containeren
• Sætte ny pose i skraldespandene
• Lukke vinduerne
• Slukke lyset

Kostpolitik
På Atheneskolen synes vi, at alle elever skal have en sund og ernæringsrigtig kost i skoletiden.

Derfor må du ikke drikke sodavand eller energidrik i skoletiden på Athenskolens område - og heller ikke spise slik, chips, kage eller is. Undtaget er særlige lejligheder efter aftale med en voksen.

Ger