Frit

Beskrivelse af SFO

Atheneskolen har en Skole-Fritids Ordning for elever til og med 3. klasse.

Atheneskolens SFO´s målsætning er at skabe nogle trygge rammer i et miljø, hvor børnene får mulighed for at opleve glæden og vigtigheden af venskaber, og hvad venskaber kan bruges til samt hvordan, man passer på sine venskaber.

Den frie leg er i Atheneskolens SFO et vigtig element, da vi mener, at det er herigennem, at børnene får mulighed for at udvikle deres sociale kompetencer. Gennem vores pædagogiske arbejde støtter vi børnene i at udvikle deres resiliens ved at lære dem at navigere konstruktivt og hensigtsmæssigt i et fællesskab og styrke deres selvværd gennem relationen til andre.

SFO’en på Atheneskolen har to uddannede pædagogiske medarbejdere, som arbejder målrettet på at give børnene en god oplevelse af at gå i SFO.

 

En typisk dag i SFO ́en ser ud som følgende:

Når børnene har fri fra skole, kommer de hen i SFO ́en, hvor de krydser sig ind. Herefter kan de lege eller gå i gang med de aktiviteter, som de har lyst til. Kl. 14-14:30 bliver der serveret frugt eller boller. Når børnene har spist frugt, forsætter de med deres leg eller de aktiviteter, som de er i gang med. Fra kl. 15 begynder børnene at blive hentet, og efter kl. 16 begynder vi at rydde lidt op og spiller eventuelt nogle spil, hvis børnene har lyst til det.

 

En typisk uge i SFO ́en ser i reglen ud som følgende:

Mandag og fredag: Valgfri aktiviteter så som lave perleplader, smykker, klippe og klister osv. Derudover er der fri leg, hvilket vil sige, at børnene kan lege med deres venner, f.eks. i pude- og klatrerummet, lege med Kaplaklodser, flexi track, dukkehus, spille WII og XBox, brætspil, fodbold, rundbold eller leg, der tager udgangspunkt i børnenes egne idéer. Mandag er desuden bagedag, hvor 2-3 børn bager boller til hele SFO ́en.

Tirsdag og torsdag: Aktivitetsdage hvor vi eksempelvis laver julepynt og julegaver, rollespilssværd, Halloweenting mv. Desuden går en del af børnene til en selvvalgt aktivitet på skolen om eftermiddagen.

Onsdag: Spilledag/DS-dag. Børnene kan frit spille på deres IPad, Nitendo DS, tablets eller computer med deres venner. 

Ovenstående beskrivelse skal ses i sammenhæng med vores årsplan.

 

Samarbejde mellem skole og SFO:

• Der kommunikeres mellem indskolingen og SFO ́en dagligt i det omfang, det er relevant. Det kan både være om et enkelt barn, en gruppe (Ugler og/eller Delfiner) eller hele indskolingen.

• Ved sociale udfordringer aftales sammen med forældrene en samlet indsats og en fælles tilgang til barnet.

• Der samarbejdes i videst muligt omfang inden optagelse af nye børn, da disse kan agere og trives meget forskelligt fra skole til fritidsdelen i SFO ́en.

• SFO ́ens pædagoger deltager altid i personalets pædagogiske arrangementer. Dette inkluderer blandt andet det pædagogiske udviklingsarbejde i KoSo samt anerkendende pædagogik.

Elevantal

Ugeplaner