Venteliste

Elever kan opskrives på Atheneskolens venteliste uden forudgående test.

For at blive optaget på Atheneskolens venteliste, skal man udfylde et ansøgningsskema og indbetale et ventelistegebyr på 500 kr. på konto: 5332-0246850, Arbejdernes Landsbank.

Anciennitetsdatoen på ventelisten er datoen for skolens registrering af indbetalingen, hvorfor barnets navn tydeligt skal fremgå.