Skolepenge og SFO-betaling

Der betales skolepenge i 11 måneder om året – juli er betalingsfri. Skolepengene udgør pt. 1.875 kr. om måneden pr. barn. Ved 3. barn ydes søskendemoderation på 937,50 om måneden.

Der betales for SFO i 11 måneder om året – juli er betalingsfri. Betaling for SFO udgør pt. 995 kr. om måneden pr. barn.

For 2017 ydes en samlet rabat for børn i 0. klasse på i alt 730 kr. for skolepenge og SFO, således at prisen i alt er 2.140 kr.

Skolepengene betales forud, og forfalder til betaling den 5. i den pågældende måned. Tilmelding til PBS er obligatorisk.

FRIPLADSTILSKUD
For uddybende information, beregningsmodeller m.v.

www.fordelingssekretariatet.dk