Optagelse på skolen

Atheneskolen optager kun elever med dokumenteret høj begavelse, idet den høje begavelse kan være af generel eller af mere specifik karakter.

Efter fremlæggelse af resultatet af en anerkendt intelligenstest - WISC-IV eller WPPSI-IV, og en samtale med forældrene, tilbydes eleven besøg i klassen og en gensidig prøveperiode på mindst to uger i den påtænkte klasse. 

Beslutning om optagelse på skolen sker efterfølgende ud fra en samlet vurdering af barnets oplevede sociale og faglige trivsel indenfor skolens rammer.

Intelligenstest kan gennemføres via kommunens PPR efter egen henvendelse, skolepsykolog eller hos en selvvalgt autoriseret børnepsykolog.

DEPOSITUM
Når en elev er optaget endeligt på skolen, opkræves et depositum svarende til tre måneders skolepenge. Depositum tilbagebetales, når eleven ophører på skolen.

Det koster 500 kr. at blive skrevet op på venteliste.

Flere oplysninger om optagelse kan fås på telefon 3373 1911 eller pr. mail [email protected]