Årsplaner

Klasser: UGLER
Periode:
Team / lærer: CDL

 
CDL

Elevernes danskfaglige forudsætninger på dette hold spænder fra børn der er ved at lære at skrive og læse til elever der læser og skriver mere flydende.

Undervisningsdifferentiering er i høj grad en naturlig del af  tilrettelæggelsen af undervisningen  som, under iagttagelse af ”fælles mål”, veksler mellem fælles klasseundervisning og individuel undervisning og opgaveløsning.

Vi arbejder med læsning både individuelt med bøger valgt af børnene efter sværhedsgrad og interesse således elevernes læsefærdigheder udvikles og interessen for selv at læse bøger øges. Højtlæsning trænes med udgangspunkt i bogsystemet ”Den Første Læsning”.
 
Derudover udvikles børnenes tekstforståelse, og deres analytiske evner stimuleres via oplæsning og diskussion af udvalgte tekster fra 2.-3.klasses læsebøger.
 
Stavning/grammatik træner vi på mange måder og niveauer – i det hele taget lægges der vægt på at børnene skriver, digter, rimer og fjoller med sproget så de efterhånden udvikler sikre stavekompetencer og bliver fortrolige med at bruge det skrevne ord som middel til at udtrykke følelser, tanker og idéer.
 
Vi benytter os af metoden ”børnestavning” - hvilket betyder at de der endnu ikke kan læse/skrive, kan løse samme type opgaver som de øvrige elever - hvilket styrker selvtillid og motivation.
 
Skrivning trænes bl.a ved at eleverne skriver historier og løser forskellige skriftlige opgaver både in plenum, i grupper og selvstændigt.
 
Generelt har eleverne svært ved at automatisere håndskriften og er her ofte bagud i forhold til deres høje kognitive niveau. Vi arbejder med håndskrivningsbøger af Christian Klemens, Maj Rørup og de håndskrivningsbøger der hører til systemet ”Den Første Læsning”.
 
Skriftlige opgaver fremlægges som udgangspunkt for klassen. Dette styrker elevernes motivation og selvtillid samt træner dem i at benytte kropssprog, stemme og mimik som udtryksmidler. (Opgaver fremlægges kun i forståelse med eleven; det er naturligvis vigtigt de føler sig trygge og at der tages fornødne individuelle hensyn).
 
Vi veksler mellem at lægge vægt på den kreative skriveproces og det skrivetekniske/grammatiske.
 
Børnene får læst højt fra bøger vi vælger i fællesskab. I år er vi startet med H.C.Andersen. 
 
Vi har ind i mellem projekter hvor børnene hver især skal sætte sig ind i et emne og fremlægge deres nye viden for klassen, det kan f.eks. være om solsystemet, et land eller et dyr.
 
Derudover kommer børnene med idéer til undervisningsforløb/emner og får i vid udstrækning medbestemmelse - ligesom vi har en regel om at når man har lavet en bog færdig (dansk eller matematik), så må man (næsten frit) bestemme hvad hele klassen skal lave i én lektion. 
 
Vi leger desuden stavelege, skattejagt, rimelege, historiefortællingslege og hvad vi ellers finder på af sjove og lærerige lege!
 
Kreative arbejds- og udtryksformer inddrages via maleri, farvelægning, tegning, dramatik - ligesom fantasi og kreativ tankegang fordres og fodres på mange forskellige måder.
 
Vi arbejder desuden meget med temaer som venskab, drilleri, social ansvarlighed og tryghed for alle i klassen, på skolen - og i verden!
 
 
 
Ret til ændringer forbeholdes.