Årsplaner

Klasser: TURBO76
Periode:
Team / lærer: TW

Årsplan for faget matematik
Turbo 76, Atheneskolen 2018/2019
 
Koordinatsystem: Opsamling, flytning/spejling/drejning, vektorer
Division: Lodret division
Potensregning: Potensregneregler
Kvadrat-/kubikrod: Forståelse, beregning
Rentesregning
Ligninger: Konstanter, ligningsløsning, uligheder, ligninger med flere ubekendte
Algebra: Reducering, variable
Geometri: Rumfang, Massefylde
Statistik: Excel, statistiske descriptorer
Sandsynlighedsregning (Herunder brøker)
Overslagsregning/afrunding
 
 
 
Særskilte emner:
Kodning
Komprimering
 
Desuden skal der afleveres 2-4 problemløsningsopgaver i løbet af året.
Fra udlevering er der to uger til aflevering.
 
Herudover vil der være masser af legeøvelser – bumleg, tabelslange, ”lommeregnerøvelse”, fire tal på tavlen, grublere m.v.
 
 
Ret til ændringer forbeholdes.
Thomas Wilhjelm