Årsplaner

Klasser: MAT-TW
Periode:
Team / lærer: TW

Årsplan for Mat-Thomas, 3. + 4. + 5. klasse 2018/2019
 
Årets faste pensum dækker følgende emner:
Tal og algebra
Multiplikation og division* - gange med store tal (den indiske metode) og lodret division
Konstanter/variable* - vi introducerer simpel algebra og linjens ligning
Simple ligninger*
Valuta og kurs – omregning af valutakurser (lidt før Lübecktur, 4. klasse)
Regne med procent
Mængdelære – forståelse og afkodning
Geometri
Areal og omkreds*
Perspektivtegning
Målestoksforhold – fra landkort til faktisk størrelse
Sandsynlighedsregning og statistik
Sandsynlighedsregning*
Tabeller og diagrammer*
Indsamle data*
Simple statistiske descriptorer* - typetal, størsteværdi, mindsteværdi, variationsbredde, middelværdi, median
(* betyder, at emnet indgår som fast pensum alle år)
 
Vi lægger ud med Mængdelære - et af årets særemner, som vi går ekstra i dybden med. Hertil knyttes den første afleveringsopgave. I alt skal der afleveres 2-3 afleveringsopgaver i løbet af året. Disse bedømmes ”godkendt” / ”skal genafleveres”. Ved genaflevering fås rettelser og anden information, der hjælper til at kunne løse opgaven.
Herudover vil der være masser af legeøvelser – bumleg, tabelslange, ”lommeregnerøvelse”, fire tal på tavlen, grublere m.v.
 
Ret til ændringer forbeholdes.
Thomas Wilhjelm