Årsplaner

Klasser: MAT-JMJ
Periode:
Team / lærer: JMJ

Vi vil i dette skoleår arbejde med følgende emner
 
Tal og algebra
Multiplikation og division*
Konstanter/variable*
Simple ligninger*
Valuta og kurs
Regne med procent
Mængdelære
 
 
Geometri
Areal og omkreds*
Perspektivtegning
Målestoksforhold
 
 
Statistik og sandsynlighed
Sandsynlighedsregning*
Tabeller og diagrammer*
Indsamle data*
Simple statistiske descriptorer*
 
 
* Dette er emner der går igen, på tværs af alle hold, og vil blive gentaget alle årene.
 
Der vil derudover være forskellige små-aktiviter, som primært vil være undersøgende matematik.