Årsplaner

Klasser: ENGELSK8
Periode: 2018/19
Team / lærer: mmk

På hold 8 i engelsk arbejder vi med fire til fem emner i løbet af året, der alle, på den ene eller den anden måde, vil relatere til det engelske sprog eller til et engelsktalendes lands kultur. Forløbene vil hver især ofte være grundlagt på enten en film eller en litterær tekst og børnene får selv lov at vælge et af emnerne.
 
Emnerne er som følger:
 
The Imitation Game
Vi beskæftiger os her med de tre underemner:
 
-Englands rolle i 2. Verdenskrig
-Homoseksualitet
-Kodning
 
Civil rights movemment i USA
 
 
Astronomi og intelligent liv i rummet
Vi skal, arbejde lidt med den amerikanske astronom og astrobiolog Carl Sagan, der var god til at gøre sit arbejdsfelt let forståeligt for lægfolk, se filmen Contact, der er baseret på hans bog af samme navn. Herefter bevæger vi os over i et mere filosofisk arbejde.
 
 
Canada og Arktis
Dette emne har fokus på Canadas Arktis, historien, folket, de, der bor der, de, der er på besøg og de, der gør krav på områdets naturresourcer.
 
 
Selvvalgt emne
Børnene får mulighed for at vælge mellem et antal emner, som jeg præsenteres for dem
 
 
Emnerne vil blive afbrudt af skriftlige prøver, kortere grammatikforløb valgt ud fra hvad der er relevant ift. rettelser af afleveringer, kortere fremlæggelser, leg og spil.
 
Ret til ændringer forbeholdes