Årsplaner

Klasser: ENGELSK5
Periode: 2018/19
Team / lærer: MMK

Der arbejdes som udgangspunkt ikke med et fast bogsystem på hold 5 i engelsk, da det fjerner muligheden for at møde børnene der, hvor de er, og de ofte ender med at miste motivationen
 
Vi fokuserer selvfølgelig på at styrke børnene i deres arbejde med skriftlighed, mundtlighed, grammatik og den kultur, der hører til det engelsksprogede land, vi arbejder med.
 
For at skabe variation, arbejder vi på hold 5 med emner:
 
Extended armchair travel til USA
Børnene rejser til - ikke en, men tre - byer i USA således at vi får dækket så stort et antal byer som muligt
 
Our senses
Her er der fokus på conversation, hvor vi lærer at tale om og beskrive anserne
 
Australian aboriginis
Vi arbejder med Australiens kultur, historie og kultursammmenstød.
 
Heroes
Hvilke slags helte findes der, og hvem er vores egen helt(e). Børnene vælger selv, om de vil arbejde med en af literaturens/filmens helte, en antihelt eller måske en hverdagshelt.
 
 
I tillæg til dette vil der være lejlighedsvise film, sproglege, kopiark med grammatik, diktater, og få, mindre skriveopgaver. Al undervisning foregår på engelsk
 
Det er i sagens natur vigtigt, at børnene kommer velforberedte, Hermed mener jeg, at de skal have orden i deres praktiske sager, have lavet deres lektier og så vidt muligt deltage aktivt og på relevant niveau. Dette skaber som regel et godt flow, da timen således ikke skal afbrydes for at bringe disse ting i orden.
 
Ret til ændringer forbeholdes