Årsplaner

Klasser: ENGELSK4
Periode:
Team / lærer: KB

 
Engelsk Hold 4
 
På hold 4 skal vi arbejde meget med de mundtlige færdigheder i engelsk, så eleverne bliver mere og mere vant til og trygge ved at tale det engelske sprog og finder glæden ved at bruge det.
Vi skal vi arbejde med forskellige grammatiske øvelser og øvelser, der har til hensigt at udvide elevernes ordforråd. 
 
Der bruges en hel del materialer fra Gyldensdals fagportal Engelsk 4.-6. klasse samt britishcounsil.org, og der vil bruges mange andre tekster samt engelske sange, digte, rim, tongue twisters og rollespil. Vi vil også benytte tegneserier og engelsksprogede film, som der skal arbejdes med efterfølgende og være med til at øge elevernes ordforåd. 
Til yderligere arbejde med grammatik og skriftlig engelsk vil eleverne komme til at arbejde individuelt i øvebøgerne Let’s Do It, så den enkeltes niveau så vidt muligt rammes. 
 
Vi vil gennemgå enkelte emner/temaer, som eleverne selv skal undersøge og fremlægge om, individuelt eller i grupper, og vi vil også arbejde med nogle af højtiderne, når de står for døren. 
 
Undervisningen skal desuden lede hen til at eleverne opnår viden om engelsksprogede lande og i år vil der nok mest være fokus på Storbritannien og Australien.
 
Undervisningen vil så vidt muligt foregå på engelsk, men der vil i starten også blive forklaret på dansk, så der ikke opstår tvivl og utryghed hos eleverne. 
 
Ret til ændringer forbeholdes.