Årsplaner

Klasser: ENGELSK1
Periode:
Team / lærer: KB

Engelsk hold 1
 
Vi skal primært arbejde med de mundtlige færdigheder i engelsk, så eleverne bliver vant til at tale det engelske sprog og finder glæden ved at bruge det.
Vi vil arbejde med lette øvelser, der udvider deres ordforråd, hvor vi primært snakker om nære ting og begivenheder, der giver mening for dem at kunne tale om, såsom familie, skole, leg, fritidsinteresser, tal, tøj, mad, møbler, dyr, farver, former osv.
Vi vil også arbejde med nogle af de forskellige årstider og højtider, når de står for døren.
 
Vi skal tale om og beskrive billeder der passer til elevernes faglige niveau og anvende lege og rollespil, som ofte gør det sjovere for dem at bruge det engelske sprog.
 
Vi arbejder med ’Daffy the Dragon’ Storybook. Her vil vi på tilhørende cd lytte til billedtekster, mens eleverne peger og følger med på tilsvarende billeder og vi vil synge, lege og danse, hvorigennem de hurtigt lærer forskellige ord og sætninger indenfor forskellige temaer. Vi vil supplere med ”Pit Stop Beginners #0-2”
 
Her i starten vil vi ikke arbejde så meget med det skriftlige, men senere hen vil det blive individuelt tilrettelagt for den enkelte elev, hvor meget skriftligt arbejde der skal udføres.
 
Vi vil bruge lettere tekster såsom engelske rim, remser, sange og digte, for at arbejde med oplæsning og udtale.
 
I selve undervisningen vil jeg i starten forklare på dansk, så eleverne forbliver trygge mht. at lære et nyt sprog, men efterhånden vil jeg oftere begynde at forklare på engelsk dog med en efterfølgende dansk oversættelse.
 
Ret til ændringer forbeholdes.