Årsplaner

Klasser: 9.KLASSE
Periode:
Team / lærer: Gre

I 9. klasse skal vi arbejde med tiden fra 1920 og frem til vor tid. Som grundbog vil vi benytte Vejen mod Europa (Gyldendal) og arbejde med temaerne: Demokrati eller diktatur, Besættelsen, Den kolde krig, Ungdomsoprøret, Drømmen om Europa, Kampen for ligestilling.

Vi vil desuden benytte bogen Ind i historien; Danmark og en globaliseret verden (Alinea). Fokuspunkter vil være Energikrise, Miljøproblemer og Terror og globalisering.

Undervisningen har til hensigt at give eleverne et kronologisk overblik over væsentlige begivenheder i Danmarks- og Verdenshistorien og fokuserer på sammenhængen mellem Danmark og omverdenen. Vi vil endvidere benytte os af Historie - Kilder til kanonen (Go Epoke) samt andet kildemateriale.

Eleverne skal igennem hele året arbejde med historisk metode og kildekritik, og vi vil derfor benytte andre materialer som film, dokumentarudsendelser, billeder m.m.
 
En del af undervisningen vil også foregå som elevoplæg, som en del af forberedelse til en eventuel afgangsprøve i Historie.