Årsplaner

Klasser: 7.KLASSE/8.KLASSE/9.KLASSE
Periode:
Team / lærer: Gre

På hold 9 skal vi i løbet af året arbejde med 4-6 forskellige temaer. Foreløbig har vi talt om at arbejde med temaerne: The Vietnam War & the Anti War Movement, The Hippies, The Western Genre in American Society, Love, A Former British Colony. 
 
Kultur og Samfund: Med udgangspunkt i disse temaer vil vi undersøge historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsksprogede lande med hovedvægten på USA og Storbritannien, men der skal også indgå temaer om andre engelsksprogede lande.
Ud over tekstmateriale vil undervisningen også benytte sig af film, musik og andet, som knytter sig til de valgte temaer.
Eleverne skal bl.a. se Hair, The US vs John Lennon og Wuthering Heights.
 
Kommunikation: Undervisningen foregår primært på engelsk, og det forventes, at eleverne deltager i diskussioner med baggrund i de læste emner. Derudover vil eleverne på skift skulle holde en mundtlig fremlæggelse med henblik på at forberede sig til 9. klasses afgangsprøve.
 
Skriftlig fremstilling: I løbet af året skal eleverne aflevere 4-5 stile på mellem 350 og 450 ord enten med relevans for de læste emner eller med udgangspunkt i ældre eksamensopgaver fra F9 og F10. Der vil desuden blive arbejdet med mindre oversættelsesopgaver med henblik på at øve mere præcise formuleringer.
 
Grammatik: Relevante grammatiske emner bliver taget op jævnligt, her vil især benyttes øvelser fra Gyldendals: The Grammar (øvebog til gymnasiet).
 
 
I løbet af forårssemestret skal eleverne til at arbejde med deres selvvalgte emne og begynde at finde materiale til deres eksamen. 
 
Ret til ændringer forbeholdes.