Årsplaner

Klasser: 5.KLASSE
Periode: Efterår 2018
Team / lærer: SST

Mål for undervisningen

At introducere den antikke græske og romerske religion.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Dialogbaseret tavleundervisning og gruppearbejde.

Fælles undervisningsforløb

Med dansk (formidling) i forbindelse med Åben Skole.

Socialisering

Status og evalueringsformer

Andet