Årsplaner

Klasser: 4.KLASSE
Periode: Efteår 2019
Team / lærer: SST

Mål for undervisningen

Introducere antikkens græske og romerske religion.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Dialogbaseret klasseundervisning og gruppearbejde med et produkt.

Fælles undervisningsforløb

Med dansk (formidling) ift. Åben Skole-arrangement

Socialisering

Status og evalueringsformer

Andet