Årsplaner

Der er 4 årsplaner for 2.KLASSE:
Klasser: 2.KLASSE
Periode:
Team / lærer: CDL

Formålet med undervisningen er først og fremmest at vække og stimulere elevernes nysgerrighed for faget. Derudover at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen vil tage udgangspunkt i danmarkshistorien, i år med hovedvægt på stenalderen og bronzealderen. Børnene skal desuden beskæftige sig med individuelle selvvalgte emner, og vi skal i fællesskab arbejde med emner som børnene har været med til at bestemme. Arbejdsformen er fortælling, oplæsning, egen læsning og fordybelse i et emne, mindre skriftlige opgaver, fremlæggelser for klassen og lege. Undervisningen vil veksle mellem klasseundervisning og egen fordybelse i selvvalgte emner. Undervisningen tilrettelægges under iagttagelse af "Fælles Mål". Ret til ændringer forbeholdes.