Atheneskolens faglige profil

 

På Atheneskolen er høj begavelse det fælles udgangspunkt. Det faglige niveau er højt. Derfor tilbydes et undervisningsforløb, der på mange måder adskiller sig fra det, som folkeskolens læseplaner foreskriver. 
 
Undervisningen er i mange fag differentieret ved holddeling på tværs af klasstrin og ved individuelt afpassede opgaver, der imødekommer de enkelte børns behov. 
 
På Atheneskolen undervises i engelsk og tysk fra skolestart, ligesom der tidligt undervises i etik og filosofi, latin samt i de naturvidenskabelige fag.
 
Skolen følger fælles mål. Der aflægges folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse.
 
Efter ordinær skoletid tilbydes en række forskellige interessefag. Emnerne spænder vidt - fra arkæologi til Film Noir og kreative værksteder.

Atheneskolen samarbejder med HTX Lyngby og Nørre Gymnasium om introduktionskurser i udskolingen.