Faktuelle oplysninger

Elevtal:

  • Samlet elevtal pr. 5. september 2015: 150
  • Samlet elevtal pr. 5. september 2016: 160
  • Samlet elevtal pr. 5. september 2017: 161
  • SFO pr. 5. september 2017: 33

 

Klassekvotient:

På Atheneskolen tilstræbes en klassekvotient på 22 elever pr. klasse.

 

Gennemsnitskarakterer:

Se statistik over karaktergennemsnittet på Atheneskolen og på landets øvrige skoler: https://uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/overblik

 

Antal elever pr. pc:

Eleverne skal selv medbringe pc og/eller tablet. Der er et begrænset antal pc'ere til rådighed på skolen

 

Antal lærere:

Der er 13 lærere ansat på Atheneskolen