Atheneskolens værdigrundlag
 

ATHENESKOLENS VISION
Atheneskolen vil være skolen, der hjælper højt begavede børn til et godt liv.

ATHENESKOLENS MISSION
Atheneskolen er en fri grundskole for højt begavede børn. Skolen tilbyder en bred, alsidig og kvalificeret undervisning på et højt fagligt niveau. På Atheneskolen er højt begavede børn blandt venner og føler sig forstået.

Med passende faglige udfordringer og i trygge rammer opmuntrer og bevarer vi børnenes engagement og nysgerrighed, så de realiserer deres potentiale til egen personlig glæde og tilfredshed. Atheneskolen ruster eleverne til at bidrage aktivt og konstruktivt til udviklingen af vores samfund.